Kontaktirajte nas!

Usluge

• 24 h skrb i nadzor osoblja
• Trajni i privremeni smještaj
• Briga za zdravlje korisnika
• Kompletna tjelesna i zdravstvena njega korisnika
• Postoparativna zdravstvena njega
• Mjesečni kontrolni pregledi u suradnji sa liječnikom obiteljske medicine
• Kućne posjete obiteljskog liječnika
• Tretiranje dekubitusa i ostalih komplikacija dugotrajnog ležanja
• Prevoj i sanacija rana
• Svakodnevna kontrola zdravstvenog stanja korisnika ( mjerenje krvnog tlaka, tjelesne temperature, pulsa te šećera u krvi( GUK-a )
• Podjela peroralne terapije
• Uzimanje krvi i urina za laboratorijske pretrage te transport u laboratorij
• Kateterizacija mokraćnog mjehura
• Primjena klizme
• Toaleta traheostome, cistostome i gastrostome
• Uvođenje nazogastrične sonde
• Enteralna prehrana
• Prilagođena prehrana ( dijabetička, žučna dijeta i sl…)
• Aktivno i pasivno razgibavanje
• Usluge dnevnog boravka
• Usluge pomoći u kući
• Frizerske i pedikerske usluge
• Usluge pranja i peglanja rublja
• Usluge prehrane ( 3 glavna obroka i 2 međuobroka)
• Usluge organizacije prijevoza i medicinske pratnje u bolnicu i na kontrolne preglede
• Organizacija radih aktivnosti i vremena korisnika
• Obilježavanje blagdana, rođendana i ostalih proslava u domu
• Domska biblioteka i dnevni tisak